ประกันภัยรถยนต์สะสม – ประโยชน์อันดับแรกของบริษัทประกันรถยนต์

ผู้ที่เป็นเจ้าของและขับรถของนักสะสมมีความต้องการที่แตกต่างกันสำหรับประกันภัยรถยนต์ของนักสะสมมากกว่าสำหรับรถยนต์ที่ขับทุกวัน

รถรวบเป็นคำจำกัดความ “พิเศษ” ดังนั้นจึงมี ประกันรถยนต์ ข้อควรพิจารณาพิเศษที่ต้องคำนึงถึงในการประกันภัย ผู้ให้บริการประกันภัยรายวันของคุณที่ทำประกันรถที่คุณขับไปทำงานนั้นคุ้นเคยกับการจัดการกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับรถยนต์สมัยใหม่ที่มีมูลค่าลดลงตามอายุ และเจ้าของโดยเฉลี่ยไม่สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างงานสีมูลค่า 2,000 ดอลลาร์และงานสี 10,000 ดอลลาร์ บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการประกันภัยรถยนต์ของนักสะสมมีข้อดีหลายประการในการนำเสนอเจ้าของรถรวบ

ประโยชน์ # 1: เบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่า – โดยปกติรถสะสมจะขับแบบจำกัด เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ขับในสภาพอากาศเลวร้าย และโดยทั่วไปแล้วจะนำไปสู่ชีวิตที่ “ไร้เดียงสา” บริษัทประกันภัยรถยนต์แบบคลาสสิกส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะคัดเลือกว่าใครจะเป็นผู้ประกันตนบ้าง ปัจจัยสองประการนี้ทำให้บริษัทประกันภัยรถยนต์คลาสสิกเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยต่ำกว่าบริษัทประกันทั่วไปได้มาก เนื่องจากพวกเขาทราบดีว่ารถของผู้สะสมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า

ประโยชน์ # 2: ความคุ้มครองตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้ – ซื้อประกันรถยนต์  บริษัทประกันภัยรถยนต์แบบคลาสสิกส่วนใหญ่เสนอนโยบายมูลค่าที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำข้อตกลงกับบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับมูลค่ารถของคุณก่อนที่จะมีการเขียนกรมธรรม์ หากคุณมีอุบัติเหตุการสูญเสียทั้งหมดหรือการโจรกรรม นโยบายมูลค่าที่ตกลงจะชดใช้จำนวนเงินทั้งหมดที่ตกลงกันไว้เมื่อนโยบายเริ่มต้นขึ้น บริษัทประกันภัยทั่วไปเพียงไม่กี่แห่งเสนอนโยบาย “มูลค่าที่ตกลงร่วมกัน” อย่างแท้จริง พวกเขาเสนอนโยบาย “มูลค่าที่ระบุ” หรือ “จำนวนเงินที่ระบุ” มีเงื่อนไขที่อนุญาตให้พวกเขาจ่ายเฉพาะในสิ่งที่พวกเขา “คิดว่า” ได้รถนั้นคุ้มค่า และทำให้สันนิษฐานได้ว่ารถสะสมของคุณมีค่าเสื่อมราคาเหมือนรถมือสองทั่วไป!

ประโยชน์ # 3: พวกเขาเข้าใจความต้องการของคุณ – บริษัทประกันภัยรถยนต์สำหรับนักสะสมรถพิเศษเข้าใจความต้องการของคุณดีกว่าผู้ให้บริการประกันภัยทั่วไป

เพราะในหลายกรณีตัวแทนประกันภัยและเจ้าของบริษัทอาจเป็นผู้ชื่นชอบรถยนต์หรือนักสะสมเอง พวกเขาตระหนักดีว่ารถสะสมของคุณมีความหมายต่อคุณมากแค่ไหน และเข้าใจถึงความสำคัญของการซ่อมรถอย่างถูกต้องเพื่อให้มันรักษาคุณค่าไว้ เมื่อยื่นคำร้อง พวกเขาจะให้ข้อโต้แย้งน้อยลงและมีเวลามากขึ้นในการซ่อมรถของคุณในครั้งแรก

ประโยชน์ # 4: ร้านซ่อมทางเลือก – ประกันรถยนต์ชั้น 1 บริษัท ประกันภัยทุกวันหลายแห่งจะจ่ายเฉพาะอัตราที่กำหนดไว้สำหรับการซ่อมแซมการชนกันที่ร้านขายตัวถังที่มีปริมาณมากซึ่งทำงานที่มีคุณภาพโดยเฉลี่ยกับรถยนต์สมัยใหม่ หากคุณนำรถของคุณไปที่ร้านที่เชี่ยวชาญด้านงานบูรณะ คุณอาจถูกทิ้งให้เรียกเก็บเงินสำหรับส่วนต่างของราคา บริษัทประกันภัยรถยนต์โบราณหลายแห่งจะอนุญาตให้คุณนำรถของคุณไปที่ร้านซ่อมเฉพาะทาง และพวกเขาจะจ่ายค่าซ่อมรถด้วยวิธีที่ถูกต้องโดยช่างฝีมือที่เชี่ยวชาญในงานบูรณะ

  • ประโยชน์ # 5: ชิ้นส่วน OE – ในทำนองเดียวกัน บริษัทประกันภัยรายวันจำนวนมากจะจ่ายเฉพาะค่าอะไหล่ซ่อมหลังการขายที่ถูกกว่าเท่านั้น การใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของเดิมสามารถลดมูลค่ารถโบราณของคุณได้มาก เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจไม่พอดีตัว เช่นเดียวกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ดั้งเดิม และรถดั้งเดิมทั้งหมดก็มีค่ามากกว่าเสมอ ผู้ให้บริการประกันภัยเฉพาะทางหลายรายยอมให้มีต้นทุนการใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ดั้งเดิมสูงขึ้น
  • ผลประโยชน์ # 6: ผลประโยชน์และสถานการณ์พิเศษ – บริษัทประกันภัยรถยนต์สำหรับนักสะสมบางแห่งเสนอผลประโยชน์ประเภทอื่นๆ อีกมากมาย เช่น ความคุ้มครองสำหรับอะไหล่ ของที่ระลึก เครื่องมือ รถพ่วง ความคุ้มครองสำหรับการขนส่งในต่างประเทศ ฯลฯ บางแห่งเสนอความคุ้มครองทางการแพทย์สำหรับการบาดเจ็บส่วนบุคคล ที่เกิดขึ้นในงานแสดงรถยนต์และการประกันภัย “เหตุการณ์หยุดชะงัก” ที่คืนเงินค่ารถแสดงค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่ามัดจำโรงแรมที่ไม่สามารถขอคืนได้หากคุณพลาดงานเนื่องจากเครื่องพังระหว่างทาง!https://www.mcarinsure.com/